Norsk Motorskøyteklubb (NMSK) er en forening som arbeider for bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie. Våre medlemmer kommer fra hele kysten. 
Klubbens hoved- fokus er motorskøyter og andre tidligere yrkesfartøyer, samt verneverdige fartøyer. Dette kan være fiskebåter, redningsskøyter, losbåter, passasjerbåter og representasjonsbåter eller lignende, som er typiske for den kystkulturelle arv….

Klikk her for å lese mer om nmsk

Siste nytt fra klubben:

NMSK kalender til alle medlemmer

Etter 2 år med relativt redusert aktivitet i klubben har vi ved årsskiftet 2022-23 tatt [...]

Styret jobber med å lage nye nettsider

Norsk Motorskøyteklubb sine nettsider gikk ned for telling i høst, og etter mange iherdige men [...]

Norsk Motorskøyteklubb på Facebook

Visste du at Norsk Motorskøyteklubb har en utmerket Facebookside med over 2.000 følgere? På Facebooksiden [...]

Fotokonkurranse i Motorskøyteklubben

Fotokonkurranse i NMSK 2022 [...]

Ingen dager funnet.

Utvalgte fartøy fra Fartøyarkivet:

Medlemsbladet Skipperposten:

Skipperposten er NMSKs medlemsblad og har kommet ut jevnlig siden første utgivelsen. Vi har digitalisert samtlige utgaver av Skipperposten vi har kommet over og tror arkivet skal være ganske komplett. Her er det mye artig lesing for alle med en interesse for gamle skøyter og andre bruksfartøy, enten man kjenner fartøyene og deres nåværende eller daværende eiere, eller man bare vil hygge seg med maritim lektyre fra en svunnen tid.

Det har vært mange ulike redaktører for Skipperposten opp igjennom tidene, men de siste 15 årene har Arnulf Wibe vært klubbens redaktør og gjort en formidabel jobb for å løfte både layout og innhold til mer moderne format. 

Til styrets og klubbens store glede har Torolf Stenersen, skipper på kutteren Ruth fra Sandefjord tatt steget og blir Skipperpostens nye redaktør. Mai-utgaven i 2023 har Arnulf og Torolf laget sammen, og fremover vil Torolf overta redaktør jobben.

Vi ønsker i tillegg kontakt med flere medlemmer som kan tenke seg å sitte i en redaksjon, og sammen være ansvarlige for å samle artikler og annet stoff til de kommende utgavene. 
Skipperposten utkommer på papir og sendes til samtlige betalende medlemmer flere ganger i året. Med noen måneders forsinkelse blir utgivelsene publisert her på nettsidene.