God Jul og et Riktig Godt Nytt År ønskes til alle våre medlemmer!

I denne siste uken før jul er det mange forberedelser som skal på plass. Styret postlegger i disse dager årets julegave til medlemmene; alle får tilsendt NMSK kalenderen 2024 sammen med siste nummer av Skipperposten. Og i forrige uke ble fartøyplaketter sendt til de av våre fartøymedlemmer som enda ikke har mottatt slik. 

Vi håper at flest mulig av våre medlemmer allerede nå vil begynne planlegningen av neste års seilaser til nære og fjerne strøk, og at planene innebærer deltagelse på arrangementer i NMSK regi. Merk deg allerede nå 16.mars 2024 som dato for årsmøte og årsfest.