Vellykket årsmøte og styret klar for 2023

4.mars gjennomførte NMSK sitt årsmøte i Skur 28 på Akershuskaia i Oslo. Det var ingen innmeldte saker til årsmøtet. Styret som ble valgt for perioden 2023 er det samme som sittende styre, pluss at Anne Kopland fra RS 63 Torungen meldte seg som medlems- og regnskapsansvarlig. Årets styresammensetning består således av et styremedlem mer enn ifjor. Resten av styret er meget glade for denne økningen, og ser at det vil styrke vårt arbeide gjennom kommende periode.
Husk at du til enhver tid finner oversikt over sittende styre, samt kontaktinformasjon til hver og en av oss på https://www.nmsk.no/styret-2/ Forøvrig kan du sende mail til post@nmsk.no

Aktivitetskalenderen er også oppdatert her på nettsidene, og du finner til enhver tid oppdatert kalender på forsiden. Styret ønsker alle en riktig god vårpuss og håper å møte flest mulig av dere på både våre planlagte aktiviteter samt på tilfeldige treff gjennom sesongen.

Ship o’hoi