Caroline

[yith_wcbr_product_brand product_id="" show_logo="yes" show_title="no"]

Fra-pris

Bli kontaktet

Navn på båt:
CAROLINE AF SANDNES, ex TRINE, deretter ROGNA
Reg./båttype/klasse:  LJUG, Hardangerjakt, gaffelrigget, seilareal: 300 m2 fordelt på 9 seil
Bygget (år/sted):
1885 Børvehaugen Verft, Kristiansund
Byggematerialer:
Tre
Motor (type, hk, etc):
Volvo 121, Twin disc gear
Lengde, bredde mm.:
LOA 27 m64’, br 5,45 m, dyptgående 2,2 m, B.R.T 46
Annet:
Køyer: 21, Lugarer: 3 pluss banjer, Bunkers: 1000 l vann og 1000 l diesel
Eier og havn:
Lars Henning Lura, Sandnes
HISTORIKK:
Hardangerjakten Caroline af Sandnes blei bygget som Trine i 1885 på Bjørnehaugen Verft i Kristiansund av skipsbygger John Børve. Han var på den tid en meget anerkjent jaktebygger, og eigte verftet sammen med Halvard Gausvik som var i fra gården Gausvik – midt mellom Rosendal og Jondal. (Dette er bakgrunnen for betegnelsen av Caroline som en Hardangerjakt). Båten hadde en typisk jakterigg bestående av: Storseil, Toppseil, Fokk, Klyver, Jager og Breifokk.
Trine seilte fra 1885 til 1950 med klippfisk og annen last langs norskekysten.
I 56 år seilte Trine som fraktebåt, hovedsakelig på slofarten mellom Lofoten og Kristiansund, men også med trelast og generell stykkgods. Besetningen var normalt 4-5 mann, og seilasen foregikk kun på dagtid.
I 1939 innhentet utviklingen Trine, og hun fikk installert sin første motor, en 12 hk Scandia Lysekil. Fremdeles så seilte hun med last, men det var nå mulig å få litt fremdrift i vindstilla også, uten å måtte ro med færingen og varpe seg frem, eller bli tatt på slep av andre båter, med de omkostninger det sannsynligvis medførte.
Etter en periode med å føre mye rogn, fikk hun det nye navnet sitt: Rogna.
I perioden 1950-52 så hadde hun et lengre opphold på slipp i Sandnessjøen, hun ble da bygget opp igjen med blant annet ny hud overvanns og nedrigget helt, og fremstod etter dette som en ren motorjakt. Fremdeles med stort lasterom, og stykkgodsfart i midt og Nord-Norge som anvendelsesområde.
På 1970 tallet var Rogna ofte å se i området mellom Sandnes og Bergen, hun gikk da mye til OC Østrådt for å hente belegningsstein og Lecablokker. for så levere de i Bergen for å få «pant» på dei. Rogna var i aktiv fart som lastebåt helt frem til 1989. Da ble hun lagt i opplag ved Gressholmen i Oslo.
I 1991 ble hun erklært verneverdig.
I Oslo forfalt hun, frem til Lars Henning Lura og Kjell Hegelstad overtok henne i 1998. De startet et omfattende restaureringsarbeid for å få fartøyet i stand.
Hun er blitt rigget som seiljakt med en pålemast. Jakten ble nå kalt opp etter en av de mest kjente jaktene i Sandnes , «Caroline af Sandnes». I 2008 heiste Caroline af Sandnes igjen seil, slik Trine gjorde første gang i 1885.
Noe av det eierne er mest stolte av i renoveringsprosjektet som helhet, er at vennskapet mellom de to rederne siden 1998, har vart hele løpet ut (over 20år). De blei også enige i 2014 når Kjell trakk seg ut på eiersiden. Lars gjør oppmerksom på at siste historiebit om Caroline ennå ikke er skrevet!

Bredde (i meter)

5,45

Byggeår

1885

Byggemateriale

Tre

Byggested

Børvehaugen Verft, Kristiansund

Dyptgående

2,2

Eier

Lars Henning Lura, Sandnes

Fartøytype

Hardangerjakt

Hjemmehavn

Sandnes

Kallesignal

LJUG

Lengde (i fot)

64

Maskin

Volvo

Maskin type - årgang - hk

121

Medlemsstatus

Aktivt medlemsfartøy

Opprinnelig tjeneste

Fraktebåt

Caroline

Navn på båt:
CAROLINE AF SANDNES, ex TRINE, deretter ROGNA
Reg./båttype/klasse:  LJUG, Hardangerjakt, gaffelrigget, seilareal: 300 m2 fordelt på 9 seil
Bygget (år/sted):
1885 Børvehaugen Verft, Kristiansund
Byggematerialer:
Tre
Motor (type, hk, etc):
Volvo 121, Twin disc gear
Lengde, bredde mm.:
LOA 27 m64’, br 5,45 m, dyptgående 2,2 m, B.R.T 46
Annet:
Køyer: 21, Lugarer: 3 pluss banjer, Bunkers: 1000 l vann og 1000 l diesel
Eier og havn:
Lars Henning Lura, Sandnes
HISTORIKK:
Hardangerjakten Caroline af Sandnes blei bygget som Trine i 1885 på Bjørnehaugen Verft i Kristiansund av skipsbygger John Børve. Han var på den tid en meget anerkjent jaktebygger, og eigte verftet sammen med Halvard Gausvik som var i fra gården Gausvik – midt mellom Rosendal og Jondal. (Dette er bakgrunnen for betegnelsen av Caroline som en Hardangerjakt). Båten hadde en typisk jakterigg bestående av: Storseil, Toppseil, Fokk, Klyver, Jager og Breifokk.
Trine seilte fra 1885 til 1950 med klippfisk og annen last langs norskekysten.
I 56 år seilte Trine som fraktebåt, hovedsakelig på slofarten mellom Lofoten og Kristiansund, men også med trelast og generell stykkgods. Besetningen var normalt 4-5 mann, og seilasen foregikk kun på dagtid.
I 1939 innhentet utviklingen Trine, og hun fikk installert sin første motor, en 12 hk Scandia Lysekil. Fremdeles så seilte hun med last, men det var nå mulig å få litt fremdrift i vindstilla også, uten å måtte ro med færingen og varpe seg frem, eller bli tatt på slep av andre båter, med de omkostninger det sannsynligvis medførte.
Etter en periode med å føre mye rogn, fikk hun det nye navnet sitt: Rogna.
I perioden 1950-52 så hadde hun et lengre opphold på slipp i Sandnessjøen, hun ble da bygget opp igjen med blant annet ny hud overvanns og nedrigget helt, og fremstod etter dette som en ren motorjakt. Fremdeles med stort lasterom, og stykkgodsfart i midt og Nord-Norge som anvendelsesområde.
På 1970 tallet var Rogna ofte å se i området mellom Sandnes og Bergen, hun gikk da mye til OC Østrådt for å hente belegningsstein og Lecablokker. for så levere de i Bergen for å få «pant» på dei. Rogna var i aktiv fart som lastebåt helt frem til 1989. Da ble hun lagt i opplag ved Gressholmen i Oslo.
I 1991 ble hun erklært verneverdig.
I Oslo forfalt hun, frem til Lars Henning Lura og Kjell Hegelstad overtok henne i 1998. De startet et omfattende restaureringsarbeid for å få fartøyet i stand.
Hun er blitt rigget som seiljakt med en pålemast. Jakten ble nå kalt opp etter en av de mest kjente jaktene i Sandnes , «Caroline af Sandnes». I 2008 heiste Caroline af Sandnes igjen seil, slik Trine gjorde første gang i 1885.
Noe av det eierne er mest stolte av i renoveringsprosjektet som helhet, er at vennskapet mellom de to rederne siden 1998, har vart hele løpet ut (over 20år). De blei også enige i 2014 når Kjell trakk seg ut på eiersiden. Lars gjør oppmerksom på at siste historiebit om Caroline ennå ikke er skrevet!

Bredde (i meter)

5,45

Byggeår

1885

Byggemateriale

Tre

Byggested

Børvehaugen Verft, Kristiansund

Dyptgående

2,2

Eier

Lars Henning Lura, Sandnes

Fartøytype

Hardangerjakt

Hjemmehavn

Sandnes

Kallesignal

LJUG

Lengde (i fot)

64

Maskin

Volvo

Maskin type - årgang - hk

121

Medlemsstatus

Aktivt medlemsfartøy

Opprinnelig tjeneste

Fraktebåt